Hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên MN, PT và GDTX theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 07-12-2012

Hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên MN, PT và GDTX theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Số tư liệu:8390/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành:06-12-2012
Tệp đính kèm: 8390GDTX.pdf

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Tại Điều 10 của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, trong đó có các trung tâm giáo dục thường xuyên. Điều này phù hợp với quy định về nhiệm vụ của trung tâm giáo dục thường xuyên tại Điều 3, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theoQuyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để giúp các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với sở giáo dục và đào tạo

a) Căn cứ tình hình thực tiễn, sở giáo dục và đào tạo có thể giao trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông; giao trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo về Dự án đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ thông qua chương trình On-Job-Training (OJT)(31-05)
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật