Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 31-05-2013

Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013

Số tư liệu:684/KH-BGDĐT
Ngày ban hành:30-05-2013
Tệp đính kèm: 684KH.zip

Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN ngày 22/4/2009 về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013;

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua (PTTĐ) ban hành Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2008-2013, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tổng kết, đánh giá các kết quả nổi bật, các kinh nghiệm tốt của PTTĐ giai đoạn 2008-2013, đồng thời làm rõ những khó khăn chung hoặc khó khăn của địa phương trong triển khai thực hiện;

2. Định hướng triển khai nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong thời gian tới.

II. Nội dung

1. Đánh giá, tổng kết PTTĐ giai đoạn 2008-2013 ở các cấp thuộc phạm vi chỉ đạo và quản lý. Báo cáo theo mẫu (Phụ lục I) gửi kèm văn bản này.

2. Phương hướng triển khai PTTĐ giai đoạn tiếp theo

Mỗi địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong thời gian tiếp theo sau tổng kết 5 năm thực hiện PTTĐ, trong đó lưu ý nội dung và hình thức hoạt động, các giải pháp, điều kiện, cơ chế phối hợp các lực lượng giáo dục học sinh để duy trì và phát triển bền vững của những kết quả đạt được ở mỗi cấp quản lí, mỗi địa bàn trong tỉnh, thành phố.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Các tin khác


THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật