Kế hoạch tập huấn triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 20-05-2010

Kế hoạch tập huấn triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Số tư liệu:187/KH-BGDĐT
Ngày ban hành:20-04-2010
Tệp đính kèm: 187-KH-BGDDT.doc

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2010; Căn cứ Kế hoạch triển khai xây dựng Chuẩn nghề nghiệp GVTHPT được phê duyệt tại Tờ trình số 135/TTr-DAGVTrH ngày 15/11/2007 và Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Dự án PTGVTHPT&TCCN được phê duyệt theo Quyết định số 8465/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2008; Căn cứ kế hoạch hoạt động 2009 của dự án PTGDTHCS II được phê duyệt tại quyết định số 3161/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2009,

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tập huấn triển khai Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009) cho cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và giáo viên trung học cơ sở (THCS); giáo viên trung học phổ thông (THPT).

I. Mục tiêu

- CBQLGD và giáo viên THCS, THPT nắm vững nội dung Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (dưới đây gọi tắt là Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học) ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- CBQLGD và giáo viên THCS, THPT có kỹ năng vận dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT và công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ.

- Học viên dự các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có khả năng tổ chức và làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn do sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

II. Nội dung tập huấn

- Mục đích ban hành và nội dung Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học;

- Quy trình, cách thức tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

III. Thành phần

1. Các lớp tập huấn do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức
a) Báo cáo viên

Chọn lựa từ các thành viên Ban soạn thảo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; Hội đồng thẩm định; các nhà khoa học; các chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ của Dự án PTGVTHPT&TCCN, Dự án PTGD THCS II.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Các tin khác


THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật