Chuẩn bị triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần năm học 2011-2012 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 29-04-2011

Chuẩn bị triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần năm học 2011-2012

Số tư liệu:2391/BGDĐT–GDTH
Ngày ban hành:27-04-2011
Tệp đính kèm: 2391GDTH.doc
Kính gửi : Ông (bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện Quyết định 1400/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dạy Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT từ năm học 2011-2012.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Rà soát và phân loại đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học theo chuẩn trình độ B2 của Khung năng lực ngôn ngữ chung châu Âu.

2. Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học đạt chuẩn B2.

3. Xây dựng kế hoạch dạy tiếng Anh năm học 2011-2012 bao gồm:

-  Dự kiến số lớp và số học sinh lớp 3 học Chương trình tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần;

- Đăng ký số lượng sách giáo khoa tiếng Anh 3 và thiết bị dạy học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các giáo viên đã đạt yêu cầu.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo về Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bằng cả đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ E-mail:vugdth@moet.edu.vn, hoặc nshung@ moet.edu.vn  trước ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- ĐANN 2020, Viện KHGDVN, NXBGDVN (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

 

 
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
  ( Đã ký)

Lê Tiến Thành

THÔNG BÁO
Thông báo kết luận Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng giáo viên CBQL của các trường..(26-03)
Thông báo kết quả Hội thảo về Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và Tư vấn tâm lý trong nhà..(17-03)
Thông báo danh sách các thí sinh đạt giải Vòng thi thứ hai - Nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi..(11-03)
Thông báo về việc lùi thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga(04-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật