Báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện của HSSV và cơ chế chính sách đối với HSSV tham gia hoạt động tình nguyện | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 29-01-2015

Báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện của HSSV và cơ chế chính sách đối với HSSV tham gia hoạt động tình nguyện

Số tư liệu:354/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành:23-01-2015
Tệp đính kèm: 354CTHSSV.doc

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và

 trung cấp chuyên nghiệp.

 

        Để đánh giá kết quả triển khai hoạt động tình nguyện trong học sinh, sinh viên và đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện trong học sinh, sinh viên và cơ chế, chính sách đối với học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia hoạt động tình nguyện từ năm 2000 đến nay (thực hiện theo đề cương và phụ lục đính kèm).

         Báo cáo gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 05/02/2015.

         Chi tiết xin liên hệ Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đ/c Nguyễn Thanh Hương); Email: nt_huong@moet.edu.vn; ĐT: 043.8694984.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);

- Vụ trưởng (để b/c);

- Bộ Nội vụ (để biết);

- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Đã kí

 

Bùi Văn Linh

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599(25-11)
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật