Hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 17-04-2014

Hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014

Số tư liệu:1964/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành:16-04-2014
Tệp đính kèm: 1964KTKDCLGD.doc

 Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. 

 

          Tiếp theo Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01 tháng 4 năm 2014 về hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

            1. Tổ chức Hội đồng coi thi

           Không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng 1 Hội đồng coi thi; việc lập danh sách thí sinh và xếp thí sinh theo phòng thi được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

           2. Tổ chức thi môn Ngoại ngữ

           a) Coi thi

          Các Hội đồng coi thi phải có hiệu lệnh riêng (tính giờ làm bài, thu bài) đối với từng phần thi, theo thứ tự: thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, thu bài phần trắc nghiệm xong mới làm bài phần thi viết. Lưu ý: thời gian thu bài phần trắc nghiệm là 10 phút (không tính vào thời gian làm bài thi).

           b) Chấm thi và phúc khảo

            Thực hiện theo quy định tại Điều 25 và 26 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

            - Đối với phần thi trắc nghiệm: theo quy định chấm bài thi trắc nghiệm.

            - Đối với phần thi viết: theo quy định chấm bài thi tự luận. Lưu ý:

             + Xử lý kết quả chấm độc lập: dựa trên tỷ lệ điểm của phần thi viết so với điểm toàn bài, theo thang điểm 10 để xác định các mức điểm tương ứng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 25 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

             + Xử lý điểm phúc khảo: Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 10% điểm phần thi viết trở lên thì điểm phúc khảo là điểm mới của phần thi viết.

          c) Kinh phí

         Dựa trên tỷ lệ phần thi viết so với toàn bài, căn cứ định mức chi chấm bài thi tự luận tại Thông tư liên tịch số 66/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012, các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các sở GDĐT) quy định mức chi cho chấm bài phần thi viết.

         Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Cục KTKĐCLGD: 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.38683992, 04.38684826; e-mail: tnthpt@moet.edu.vn, phongkhaothi@moet.edu.vn; fax: 04.38683700, 04.38683892 để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

Nơi nhận:

- Như trên;                   

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Ban Chỉ đạo thi TN THPT TƯ;

- Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng;

- Các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Website Bộ;

- Lưu: VT, KTKĐCLGD.       

 

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ VÀ

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đã ký

 

Mai Văn Trinh

 

Các tin khác


THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật