Đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh đến trường trong mùa lũ | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 21-03-2014

Đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh đến trường trong mùa lũ

Số tư liệu:1328/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành:19-03-2014
Tệp đính kèm: 1328CTHSSV.doc

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

         Ngày 17/03/2014, các phương tiện thông tin đại chúng đăng tin cô giáo và học sinh bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào những bao nilông để những người biết bơi đẩy bao “đựng” cô giáo và học sinh vượt qua suối đến trường.

         Qua sự việc trên tại tỉnh Điện Biên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo:

         1. Tổ chức quán triệt, thông báo trong toàn ngành về công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh tuyệt đối không đưa con, em đến trường bằng các phương tiện không an toàn.

         2. Rà soát toàn bộ các trường, các điểm trường ở các vùng khó khăn có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, chủ động xây dựng phương án tổ chức sinh hoạt, học tập cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đề nghị chính quyền địa phương tìm giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thầy cô giáo và học sinh đi đến trường trong mùa mưa lũ.

          3. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng phương án khắc phục trong thời gian tới.

          Báo cáo của các sở gửi bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 30/03/2014 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. (Điện thoại: 043.869.4916; Email: hanv@moet.edu.vn).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Trần Quang Quý

 

 

THÔNG BÁO
Tập huấn công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật và bồi thường nhà nước khu vực phía Bắc(05-10)
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và triển khai chương trình môn học pháp luật đại cương(25-09)
Tổ chức Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong trường..(25-09)
Giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ VI-2015(15-09)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH “CHƯƠNG TRÌNH MỜI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ” CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2016(10-09)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật