Tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 08-03-2011

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Số tư liệu:1144/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành:07-03-2011
Tệp đính kèm: 1144-KHTC.rar

Kính gửi: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011 và công văn số 2665/BTC-NSNN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô (có văn bản sao gửi kèm theo công văn này), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện ngay các công việc sau:

1. Xác định số tiết kiệm thêm của 9 tháng còn lại trong năm 2011 theo đúng hướng dẫn tại mục 2. công văn 2665/BTC-NSNN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, báo cáo theo mẫu biểu kèm theo công văn này và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/3/2011, để Bộ có cơ sở ra thông báo cho đơn vị, đồng gửi Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch để quản lý, kiểm soát, đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (có thể gửi trước theo số Fax: 043 6230740 - 043 8694687).

Các đơn vị phải có giải trình cụ thể về các khoản chi đặc thù không tính tiết kiệm (E), kèm theo các tài liệu (như hợp đồng kinh tế có hiệu lực trước 31/3/2011 ... nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đã báo cáo.

Đến hết ngày 10/3/2011, nếu đơn vị nào không có báo cáo gửi về, Bộ sẽ tiến hành ấn định số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của các đơn vị này.    

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599(25-11)
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật