Thực hiện Tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 28-09-2012

Thực hiện Tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học

Số tư liệu:3129/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành:17-09-2012
Tệp đính kèm: 6129TCCB.PDF

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nôi, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Giám đốc các đại học, học viện, viện đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015), Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học. Ngày 25/5/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-BGDĐT thực hiện Tiểu đề án, biên soạn bộ tài liệu gồm 02 cuốn dùng cho học sinh và sinh viên để tuyên truyền, giáo dục trong trường học. Trong tháng 8 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tập huấn cho báo cáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi chung là các sở), hai đại học quốc gia, các đại học, học viện, viện đại học, trường đại học, trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo).

Nhằm triển khai Tiểu đề án 2 trong các trường học có chất lượng và đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, cơ sở đào tạo tiếp tục triển khai các công việc sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật