Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 15-06-2013

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Số tư liệu:3964/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành:13-06-2013
Tệp đính kèm: 3964KHTC.rar

Kính gửi:  - Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để triển khai công tác xây dựng kế hoạch năm 2014 một cách kịp thời; trong khi chờ đợi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Bộ Giáo dục và Đào tạm thời hướng dẫn các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc, các Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Bộ triển khai xây dựng kế hoạch dự toán năm 2014 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2013

1. Đối với các đơn vị dự toán là cơ quan quản lý nhà n­ước:

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước theo các nhiệm vụ được giao:

a - Chi quản lý hành chính:

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm (số dự toán đã rút đến 30/6/2013, so sánh với số dự toán được giao năm 2013) và dự kiến thực hiện cả năm 2013, chi tiết tình hình đáp ứng kinh phí cho từng nội dung nhiệm vụ phải triển khai trong năm, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ cho công tác chỉ đạo toàn ngành của Bộ. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại cuộc họp triển khai Quyết định số..(11-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật