Báo cáo sơ kết một năm và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 13-11-2013

Báo cáo sơ kết một năm và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu:8155/BCĐQG-XHHT
Ngày ban hành:11-11-2013
Tệp đính kèm: 8155_BCDQG_XHHT.pdf

Kính gửi: Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

 Thực hiện Kế hoạch Công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập và chuẩn bị cho nội dung sơ kết 1 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020", Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập đề nghị Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh) thực hiện một số công việc sau:

 1. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" (Nội dung báo cáo theo đề cương hướng dẫn được gửi kèm).

 2. Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến triển khai xây dựng xã hội học tập tại địa phươn. Bố trí thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn kiểm tra (đối với các địa phương có đoàn kiểm tra trong danh sách được gửi kèm).

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật