Sau đại học và NCS
Đính chính kết luận nội dung tố cáo số 1254/KL-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 04/10/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 1254/KL-BGDĐT đối với ông Hoàng Xuân Quế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Do có sơ xuất kỹ thuật khi đánh máy văn bản, nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đính chính lại như sau:(25-10-13)
Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các ngành, chuyên ngành có tên trong Danh mục kèm theo.(08-08-13)
Xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi SĐH
Theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, công dân Việt Nam có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, (09-01-13)
Tập huấn các quy chế đào tạo và Thông tư mở ngành ThS, TS (gửi các cơ sở đào tạo sau ĐH và các sở giáo dục)
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn các quy chế đào tạo trình thạc sĩ, tiến sĩ và Thông tư mở ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được quy định tại các văn bản sau:(16-05-12)
Tập huấn quy chế đào tạo và Thông tư mở ngành ĐH,CĐ (gửi các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ và các sở giáo dục)
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn các quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư mở ngành trình độ đại học, cao đẳng được quy định tại các văn bản sau:(16-05-12)
THÔNG BÁO
Thông báo về việc lùi thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga(04-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Thông báo vè cuộc thi tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại..(26-02)
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015(14-02)
Thông báo Kết luận thanh tra về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo của trường Đại..(13-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Sau đại học và NCS