Giáo dục Đại học
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT(23-11)
Báo cáo kết quả đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ theo nhu cầu của các địa phương khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
Báo cáo kết quả đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ theo nhu cầu của các địa phương khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ(18-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ tại Việt Nam
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ tại Việt Nam(18-11)
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng10 năm 2015
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng10 năm 2015 ban hành Nghị định về việc Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân(13-11)
Danh sách 534 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá
Danh sách 534 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá(06-11)
THÔNG BÁO
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại cuộc họp triển khai Quyết định số..(11-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Giáo dục Đại học