Tiếp tục đôn đốc gửi báo cáo hiện trạng đảm bảo chất lượng năm 2011 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 27-05-2011

Tiếp tục đôn đốc gửi báo cáo hiện trạng đảm bảo chất lượng năm 2011

Số tư liệu:368/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày ban hành:23-05-2011
Tệp đính kèm: 368KTKD.doc
Kính gửi: - Các đại học, học viện;
                         - Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của Bộ, cập nhật dữ liệu chuẩn bị cho việc tổ chức, triển khai công tác kiểm định chất lượng toàn ngành trong thời gian tới, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) đã gửi tới các đơn vị:

- Công văn số 54/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 27/01/2011 về việc báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011, thời hạn các đơn vị gửi báo cáo: trước ngày 28/02/2011.

- Công văn số 207/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 25/3/2011 đôn đốc việc gửi báo cáo hiện trạng đảm bảo chất lượng và góp ý các bộ tiêu chuẩn đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN để nhắc nhở các đơn vị chưa gửi báo cáo về Bộ, gia hạn gửi báo cáo: trước ngày 05/4/2011.

Hiện nay Cục KTKĐCLGD đã tập hợp danh sách các đơn vị đã gửi báo cáo hiện trạng đảm bảo chất lượng, tính đến ngày 10/5/2011, đồng thời có danh sách các đơn vị chưa gửi dữ liệu báo cáo hoặc đã gửi nhưng dữ liệu lỗi không sử dụng được (Xem văn bản gửi kèm).

Đề nghị các đơn vị có tên trong danh sách khẩn trương gửi báo cáo về Cục trước ngày 10/6/2011, các nội dung khác vẫn theo hướng dẫn tại hai công văn nêu trên.  

Địa chỉ liên hệ lấy thêm thông tin: ông Đoàn Hiếu, cán bộ phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - Cục KTKĐCLGD, điện thoại: 093.468.3131, email: dhieu@moet.edu.vn.

Lưu ý: Công văn này không gửi theo đường bưu điện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Bùi Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (để phối hợp, đôn đốc các trường trực thuộc);
- Cục Đào tạo - Bộ Công an (để phối hợp, đôn đốc các trường trực thuộc);
- Lưu: VP Cục, KĐĐH.KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã Ký
 
Phạm Xuân Thanh
THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật