Triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo qua mạng trực tuyến | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 02-05-2013 In ra | Ghi xuống

Triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo qua mạng trực tuyến

Số tư liệu:2682/BGDĐT- NGCBQLCSGD
Ngày ban hành:24-04-2013
Tệp đính kèm: 2682NG.zip

Kính gửi: Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng

Thực hiện chương trình công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, cụ thể như sau:

1. Chủ trì: GS.TSKH Bùi Văn Ga- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 28 tháng  05 năm 2013

  3. Địa điểm và hình thức tổ chức: Hội thảo tổ chức qua mạng trực tuyến, tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

  4. Nội dung:

- Báo cáo về tình hình giảng dạy của giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

- Báo cáo kết quả công tác lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

- Đề xuất các tiêu chí cần lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

5.  Thành phần, số lượng đại biểu:   

  - Các trường đại học, cao đẳng: Mỗi đơn vị 02 đại biểu, bao gồm: 01 đại biểu đại diện Ban Giám hiệu, 01 đại biểu đại diện là lãnh đạo hoặc chuyên viên trực tiếp triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Các đơn vị đến dự Hội thảo tại các điểm cầu theo danh sách quy định tại Kế hoạch số 512 /KH-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

© www.moet.gov.vn Bo Giao duc - Dao tao