Ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “ Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIII – 2016 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 31-05-2016

Ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “ Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIII – 2016

Số tư liệu:1811/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:30-05-2016
Tệp đính kèm: 1811_QD_BGDDT.PDF

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân”

 tranh giải “ Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIII – 2016

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIII – 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Tổng biên tập báo “Giáo dục và Thời đại”; Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam; Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên;  Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học; Học viện; Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự giải; Ban Tổ chức; Ban Trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật