Tập huấn công tác quản lý đối với giáo dục TCCN | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 07-11-2012

Tập huấn công tác quản lý đối với giáo dục TCCN

Số tư liệu:7471/BGDĐT-GDCN
Ngày ban hành:06-01-2012
Tệp đính kèm: 7471GDCN.doc

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện chương trình công tác năm 2012 và căn cứ đề nghị của một số Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 tại Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về công tác quản lý đối với giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2012 như sau:

1. Nội dung

Tập huấn về một số văn bản quy phạm pháp luật của giáo dục TCCN mới ban hành: Điều lệ trường TCCN; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TCCN tư thục; Quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN; Quy định về chuyển đổi mã ngành đào tạo trình độ TCCN và một số vấn đề khác.

2. Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách công tác giáo dục TCCN;

- Lãnh đạo và chuyên viên đơn vị phụ trách về giáo dục TCCN của Sở GDĐT;

- Lãnh đạo các cơ sở có đào tạo TCCN.

3. Thời gian, địa điểm

Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau khi có kế hoạch cụ thể (Dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12/2012 tại 02 khu vực: Phía Bắc đối với các sở, trường từ Thừa Thiên Huế trở ra; Phía Nam đối với các sở, trường từ Đà Nẵng trở vào).

Đề nghị các Sở GDĐT và các cơ sở có đào tạo TCCN căn cứ vào nội dung tập huấn nói trên và nhu cầu của đơn vị để cử người tham gia tập huấn. Danh sách gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email: ttlhoa@moet.edu.vn trước ngày 20/11/2012. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ gửi giấy mời tham dự tập huấn tới các đơn vị đã đăng ký.

Cơ quan, đơn vị cử cán bộ chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí đi lại, ăn ở, công tác phí cho cán bộ tham dự lớp tập huấn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr.Bùi Văn Ga (đểb/c);
- Lưu: VT; Vụ GDCN.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

(đã ký)

Hoàng Ngọc Vinh

 

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật