GD Quốc phòng
Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2014
Bộ GD&ĐT yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục đại học, các trường TCCN và TC tiếp tục có kế hoạch cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN năm 2014(19-12-13)
Thông báo số 01: Về việc chuẩn bị tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh cấp THPT toàn quốc lần I năm 2013
Ban hành kế hoạch số 1330/KH-BGDĐT về tổ chức Hội thao GDQP-AN học sinh cấp trung học phổ thông (THPT) toàn quốc lần thứ I năm 2013 và Quyết định số 5004/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế Hội thao GDQP-AN học sinh cấp THPT.(20-11-13)
Báo cáo kết quả tập huấn giáo viên, giảng viên GDQP-AN các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2013
Nội dung tập huấn giáo viên, giảng viên GDQP-AN các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm GDQP-AN sinh viên năm 2013, gồm các chuyên đề chính sau:(29-10-13)
Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp THPT
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Hội thao giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp trung học phổ thông.(25-10-13)
Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp THPT toàn quốc lần thứ I năm 2013
Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao GDQP-AN học sinh cấp THPT toàn quốc lần thứ I năm 2013 như sau:(25-10-13)
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đi học đại học ngành Năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2014(07-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Slovakia năm 2014(04-04)
Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2014(24-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Séc năm 2014(21-03)
Thông báo Tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Lào nhiệm kỳ 2014 - 2016(13-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
GD Quốc phòng