Thể thao phong trào
Điều lệ giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ V năm 2014
Hội Thể thao học sinh Việt Nam và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam trân trọng kính đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng, phối hợp thành lập đoàn đại diện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự giải theo hướng dẫn tại Điều lệ giải như sau(15-01)
Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2013
Văn phòng Trung ương Hội đề nghị Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố và cấp trường báo cáo các hoạt động của Hội trong năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014(25-12-13)
Thông báo số 1 : Giải Cầu lông Người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ V - 2013
Kính gửi: - Các trường đại học, cao đẳng. - Các sở giáo dục và đào tạo. Thực hiến Quyết định số 3912/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Điều lệ giải Cầu lông Người giáo viên nhân dân thứ V - 2013, để các đơn vị chuẩn bị tốt cho việc tham dự Giải, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo, cụ thể như sau:(15-11-13)
Quyết định ban hành Điều lệ Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V – 2013
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V – 2013..(18-09-13)
Báo cáo về công tác GDTC và phong trào thể thao trường học
Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (18-09-13)
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đi học đại học ngành Năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2014(07-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Slovakia năm 2014(04-04)
Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2014(24-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Séc năm 2014(21-03)
Thông báo Tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Lào nhiệm kỳ 2014 - 2016(13-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Thể thao phong trào