Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơn bão số 3 (tên quốc tế Kalmaegi) | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 16-09-2014

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơn bão số 3 (tên quốc tế Kalmaegi)

Số tư liệu:793/CĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:16-09-2014
Tệp đính kèm: 793CD.zip