Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 17-06-2010

Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT

Số tư liệu:3476/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành:17-06-2010
Tệp đính kèm: 3476GDTH.rar

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo 

          Thực hiện Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) ngày 12/8/1991; Nghị định số 338/HĐBT ngày 26/10/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 2005; Quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận PCGDTH đúng độ tuổi (ĐĐT), Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTHĐĐT, trong 10 năm qua các địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đạt được các mục tiêu PCGDTHĐĐT. Đến nay, đã có 52 tỉnh, thành phố được Bộ GDĐT tổ chức kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT, 11 tỉnh còn lại sẽ tiếp tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT trong thời gian một vài năm tới.

Để chuẩn bị tổng kết 10 năm (2000-2010) thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT trên phạm vi cả nước, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số công việc sau đây:

I. Về công tác tham mưu, chỉ đạo tổng kết PCGDTHĐĐT

1. Các Sở GDĐT báo cáo với Ban chỉ đạo PCGD của tỉnh, thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) và UBND tỉnh, thành phố (gọi chung là tỉnh) chủ trương của Bộ GDĐT về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT ở các địa phương, tiến tới tổ chức tổng kết toàn quốc.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT và chỉ đạo các quận, huyện, thị xã (gọi chung là huyện) và các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599(25-11)
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật