Gửi thuyết minh đồ dùng đồ chơi tự tạo | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 12-08-2011

Gửi thuyết minh đồ dùng đồ chơi tự tạo

Số tư liệu:5348/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:12-08-2011
Tệp đính kèm: 5348GDMN.PDF
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo kế hoạch thực hiện giai đoạn I (2010-2012) của Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” (Kèm theo Quyết định số: 5490/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên soạn tài liệu hướng dẫn giới thiệu tự làm thiết bị dạy học giáo dục mầm non.

Để tài liệu phổ biến được kinh nghiệm của địa phương và đáp ứng được yêu cầu sử dụng rộng rãi sau này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị mỗi sở giáo dục và đào tạo tuyển chọn 01 (một) đồ chơi tự tạo đơn giản làm từ nguyên vật liệu dễ kiếm, rẻ tiền, sẵn có đạt giải cao tại các hội thi (ưu tiên sản phẩm có sự phối hợp giữa giáo viên và trẻ) và gửi bản thuyết minh (kèm hình ảnh minh họa) về Bộ trước ngày 20 tháng 8 năm 2011, theo đường công văn (Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và các địa chỉ thư điện tử: ntmchi@moet.edu.vn; hcdung@moet.edu.vn; ntbchien@moet.edu.vn;

Nhận được công văn này, Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện và gửi về Bộ theo đúng thời gian và địa chỉ trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDMN
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
Ngô Thị Hợp
THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật