Triển khai Dự án VNEN | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 05-07-2012

Triển khai Dự án VNEN

Số tư liệu:4250/BGDĐT - GDTH
Ngày ban hành:04-07-2012
Tệp đính kèm: 4250GDTH.pdf

Kính gửi : Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được từ Quỹ hỗ trợ toàn cầu về giáo dục của Liên hiệp quốc tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam 84,6 triệu đô la để đầu tư cho Giáo dục tiểu học xây dựng Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam. Đây là Mô hình thành công được UNICEF, UNESCO, Ngân hàng Thế giới ủng hộ và đánh giá cao.

Dự án được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố; thí điểm tại 1447 trường tiểu học (chi phí cụ thể: phát triển tài liệu 1,78 triệu; tập huấn và cung cấp tài liệu 24,3 triệu, hỗ trợ các trường 47, 09 triệu, quản lí và truyền thông 6, 75 triệu). Dự án ưu tiên vùng khó khăn, tập trung đổi mới sư phạm, đổi mới tổ chức và phương pháp dạy học, bồi dưỡng giáo viên, giữ nguyên nội dung sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng theo chương trình hiện hành và không có xây dựng cơ bản. Các địa phương, các trường tham gia Dự án trên tinh thần tự nguyện.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học kiêm Giám đốc Dự án để điều hành Dự án có hiệu quả và kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ đã cam kết với nhà tài trợ thực hiện Dự án trong 3 năm từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2015. Nhà tài trợ đã đồng ý để Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai gấp Dự án để Mô hình trường học mới được thực hiện ngay khai giảng năm học 2012-2013, trước khi những cung cấp về tài chính có hiệu lực vào tháng 10 năm 2012.

Do tính chất khẩn trương của Dự án trong tháng 6 năm 2012, Bộ GD&ĐT đã xây dựng xong các tài liệu Hướng dẫn học tập cho học sinh, Hướng dẫn giáo viên và các tài liệu tập huấn; các định mức chi và Sổ tay thực hiện Dự án.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lí làm 3 đợt:

- Đợt 1: Tại Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh.

- Đợt 2: Tại 13 cụm cho cán bộ cốt cán cấp huyện.

- Đợt 3: Tập huấn cho giáo viên tại các trường tham gia Dự án.

Do Dự án phải triển khai gấp nên các chế độ Dự án sẽ hoàn trả cho học viên vào tháng 10/2012 khi tài chính của Dự án có hiệu lực. Để công tác tập huấn có kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các cán bộ quản lí, giáo viên tham gia các đợt tập huấn bằng nguồn kinh phí địa phương.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.
Nơi nhận:
-
Như trên
- TT Nguy
ễn Vinh Hiển (để b/c)
-
Lưu VT, Vụ GDTH
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Đã ký
Lê Tiến Thành
THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật