Báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 14-03-2013

Báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập

Số tư liệu:1649/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:14-03-2013
Tệp đính kèm: 1649GDMN.zip

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Để phục vụ cho việc báo cáo, đánh giá công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (CSGDMNNCL) trên toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cung cấp một số thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của các CSGDMNNCL trên địa bàn. Báo cáo tập trung làm rõ các vấn đề sau:

I. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các CSGDMNNCL

1. Qui mô, mạng lưới trường lớp;

2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục và việc đảm bảo an toàn cho trẻ;

3. Cơ sở vật chất: Số lượng, chất lượng phòng học, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;

4. Đội ngũ: Trình độ và thu nhập của giáo viên và nhân viên, việc thực hiện chế độ chính sách...

II. Những giải pháp quản lý các CSGDMNNCL đã và đang thực hiện

1. Việc cấp giấy phép hoạt động.

2. Công tác quản lý, chỉ đạo.

3. Những khó khăn, hạn chế và biện pháp khắc phục.

III. Đề xuất, kiến nghị

IV. Thống kê (theo biểu mẫu đính kèm)

          Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Mầm non) bằng đường công văn và qua thư điện tử ntbchien@moet.edu.vn trước ngày 30 tháng 3 năm 2013.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Bách Chiến – CV Vụ GDMN. Điện thoại: 043.868.4665, Di động:  0904.689.768.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDMN.
           

TL. BỘ TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ki

Nguyễn Thị Hiếu

 

THÔNG BÁO
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và triển khai chương trình môn học pháp luật đại cương(25-09)
Tổ chức Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong trường..(25-09)
Giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ VI-2015(15-09)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH “CHƯƠNG TRÌNH MỜI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ” CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2016(10-09)
Thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5(09-09)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật