Báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 14-03-2013

Báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập

Số tư liệu:1649/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:14-03-2013
Tệp đính kèm: 1649GDMN.zip

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Để phục vụ cho việc báo cáo, đánh giá công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (CSGDMNNCL) trên toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cung cấp một số thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của các CSGDMNNCL trên địa bàn. Báo cáo tập trung làm rõ các vấn đề sau:

I. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các CSGDMNNCL

1. Qui mô, mạng lưới trường lớp;

2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục và việc đảm bảo an toàn cho trẻ;

3. Cơ sở vật chất: Số lượng, chất lượng phòng học, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;

4. Đội ngũ: Trình độ và thu nhập của giáo viên và nhân viên, việc thực hiện chế độ chính sách...

II. Những giải pháp quản lý các CSGDMNNCL đã và đang thực hiện

1. Việc cấp giấy phép hoạt động.

2. Công tác quản lý, chỉ đạo.

3. Những khó khăn, hạn chế và biện pháp khắc phục.

III. Đề xuất, kiến nghị

IV. Thống kê (theo biểu mẫu đính kèm)

          Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Mầm non) bằng đường công văn và qua thư điện tử ntbchien@moet.edu.vn trước ngày 30 tháng 3 năm 2013.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Bách Chiến – CV Vụ GDMN. Điện thoại: 043.868.4665, Di động:  0904.689.768.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDMN.
           

TL. BỘ TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ki

Nguyễn Thị Hiếu

 

THÔNG BÁO
Thông báo kết luận Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng giáo viên CBQL của các trường..(26-03)
Thông báo kết quả Hội thảo về Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và Tư vấn tâm lý trong nhà..(17-03)
Thông báo danh sách các thí sinh đạt giải Vòng thi thứ hai - Nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi..(11-03)
Thông báo về việc lùi thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga(04-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật