Báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy phục vụ thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2010 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 02-11-2010

Báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy phục vụ thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2010

Số tư liệu:7327/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành:02-11-2010
Tệp đính kèm: 7327NG.doc
Kính gửi:
-  Các Bộ, ngành;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Căn cứ quy định về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp vào khoảng cuối tháng 12 năm 2010.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo cơ cấu viên chức giảng dạy đã được bổ nhiệm và hưởng lương ở ngạch Giáo viên trung học (mã ngạch 15.113) thuộc biên chế sự nghiệp ở các trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường trung học) và số lượng giáo viên có đủ điện kiện, có nhu cầu đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp (theo mẫu đính kèm).

Điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp được quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật