Lập danh sách đề nghị cấp phát Báo Giáo dục và Thời đại có Chuyên trang tuyên truyền về giáo dục dân tộc | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 27-08-2013

Lập danh sách đề nghị cấp phát Báo Giáo dục và Thời đại có Chuyên trang tuyên truyền về giáo dục dân tộc

Số tư liệu:5874/BGDĐT-GDDT
Ngày ban hành:27-08-2013
Tệp đính kèm: 5874GDDT.zip

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

          Thực hiện nhiệm vụ thông tin truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo quy định tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Chuyên trang Giáo dục dân tộc tại 02 ấn phẩm của báo Giáo dục và Thời đại là: Giáo dục và Thời đại chủ nhật; Giáo dục và Thời đại Đặc biệt cuối tháng; mỗi tháng phát hành 01 số trên mỗi loại ấn phẩm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp phát miễn phí các ấn phẩm có Chuyên trang Giáo dục dân tộc đến các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi; các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

Để việc cấp phát được thuận lợi, đúng địa chỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo lập danh sách các đơn vị được đề nghị cấp phát Báo Giáo dục và Thời đại có Chuyên trang tuyên truyền về giáo dục dân tộc năm 2013 (theo biểu đính kèm) và gửi về Bộ (qua Vụ Giáo dục dân tộc) trước ngày 05/09/2013; gửi bản mềm theo địa chỉ email: vugddt@moet.edu.vn).

(Chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Bà Ngô Thị Phong Vân, CVC Vụ Giáo dục dân tộc; ĐT: 043.6230127, DĐ: 0912469944).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599(25-11)
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật