Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 Đề án KCHTLH&NCVGV giai đoạn 2008-2012 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 04-03-2011

Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 Đề án KCHTLH&NCVGV giai đoạn 2008-2012 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015

Số tư liệu:1098/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành:04-03-2011
Tệp đính kèm: 1098CSVC.zip

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 460/VPVP-KTTH ngày 21/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác theo các nội dung:

1. Kết quả thực hiện Đề án đến năm 2010 và kế hoạch năm 2011

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án đến năm 2010 theo nội dung biểu mẫu số 1, 2 kèm theo.

- Việc triển khai giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 cho từng công trình, dự án bảo đảm các nguyên tắc: Bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 để thu hồi vốn ứng trước kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 808/BKHĐT-TH ngày 14/02/2011 về việc hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011; Tập trung thanh toán nợ khối lượng các năm trước; Bố trí vốn cho các công trình đang xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011; Số vốn còn lại bố trí để khởi công các công trình đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước; Ưu tiên bố trí vốn cho 62 huyện nghèo (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ), các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa; Không bố trí vốn cho các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa đủ thủ tục theo quy định.

2. Ước khối lượng hoàn thành đến năm 2012

- Căn cứ kế hoạch danh mục công trình đã được phê duyệt theo Đề án, trên cơ sở số vốn được phê duyệt tại Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012, các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp lại danh mục theo thứ tự ưu tiên quy định trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với tổng mức vốn được phân bổ cho cả giai đoạn để thực hiện và ước khối lượng phòng học và nhà công vụ hoàn thành đến năm 2012.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật