Kế hoạch kiểm chuyên đề “Công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn” năm 2013 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 24-05-2013

Kế hoạch kiểm chuyên đề “Công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn” năm 2013

Số tư liệu:212-KH/ĐTNB
Ngày ban hành:20-05-2013
Tệp đính kèm: 212KH.rar

Thực hiện Hướng dẫn số 05HD/ĐTNK ngày 06/5/2013 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc Kiểm tra chuyên đề “Công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn” năm 2013 và Chương trình công tác năm 2013 của Đoàn Thanh niên Bộ, Ban Thường vụ Đoàn Bộ xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề năm 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, nắm bắt thực trạng việc tổ chức sinh hoạt đoàn; kịp thời phát hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo và giúp ban chấp hành đoàn các cấp quán triệt, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn tại các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Bộ.

2. Yêu cầu

- Đánh giá đúng thực trạng, đúng chất lượng, đảm báo khách quan, không hình thức công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở; có đầy đủ số liệu, dẫn chứng, minh họa.

- Đề cao công tác tự kiểm tra của các cơ sở đoàn kết hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ.

II. NỘI DUNG

1. Công tác quản lý, theo dõi số liệu: Việc chuyển sinh hoạt đoàn, bỏ sinh hoạt đoàn, xóa tên đoàn viên, công tác phát và quản lý thẻ đoàn viên, công tác thu, trích nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí,...

2. Việc sử dụng và quản lý các loại sổ: sổ đoàn viên; sổ theo dõi danh sách đoàn viên, kết nạp đoàn viên mới; sổ theo dõi giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đoàn,...

3. Công tác quản lý đối với đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn, việc giải quyết các trường hợp thất lạc hồ sơ đoàn viên.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo kết luận Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng giáo viên CBQL của các trường..(26-03)
Thông báo kết quả Hội thảo về Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và Tư vấn tâm lý trong nhà..(17-03)
Thông báo danh sách các thí sinh đạt giải Vòng thi thứ hai - Nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi..(11-03)
Thông báo về việc lùi thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga(04-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật