Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 16-03-2012

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tệp đính kèm: BCQD239.doc

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các Bộ, ngành và địa phương đến tháng 2 năm 2012 như sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I/Công tác chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành Trung ương

1. Sau Quyết định số 239/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 Quyết định quan trọng tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai PCGDMN cho trẻ em năm tuổi là:  

- Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí;

- Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Bộ liên quan ban hành một số văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án:

+ Quyết định số 248/QĐ-BGDĐT ngày 12/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án PCGDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

+ Thông tư số 02/2010/TT0BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi- Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN.

+ Công văn số 748/BGDĐT-KHTC ngày 18/02/2011 hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2011.

+ Công văn số 4148/BGDĐT-GDMN ngày 15/7/2011 về việc hướng dẫn thực hiện PCGDMN cho trẻ em năm tuổi.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật