Kế hoạch tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho cán bộ quản lí và giáo viên GDTX | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 06-06-2013

Kế hoạch tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho cán bộ quản lí và giáo viên GDTX

Số tư liệu:683/KH-BGDĐT
Ngày ban hành:30-05-2013
Tệp đính kèm: 683KH.doc

Triển khai Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn của các địa phương về phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục thường xuyên (GDTX) Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Sau khoá tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên GDTX :

- Hiểu rõ ý nghĩa, vai trò, quy trình thực hiện một sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng áp dụng hiệu quả trong đối với các cơ sở GDTX;

- Có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đúng quy trình và đạt hiệu quả; trang bị phương pháp thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học có tính ứng dụng vào thực tiễn để từng bước cải thiện nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDTX;

- Có ý thức thực hiện, hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình triển khai nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại các trung tâm GDTX;

- Có năng lực tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm GDTX ở địa phương.

II. NỘI DUNG

- Khái niệm, ý nghĩa, quy trình, phương pháp và kĩ năng thực hiện một sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với đối tượng cán bộ quản lý và giáo viên ở trung tâm GDTX;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và triển khai chương trình môn học pháp luật đại cương(25-09)
Tổ chức Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong trường..(25-09)
Giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ VI-2015(15-09)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH “CHƯƠNG TRÌNH MỜI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ” CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2016(10-09)
Thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5(09-09)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật