Tài liệu theo chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 20-08-2013

Tài liệu theo chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

Tệp đính kèm: GDTX.rar

Học tập là một trong những nhu cầu cốt yếu, đồng thời cũng là quyền lợi chính đáng của mỗi con người. Xây dựng xã hội học tập để tạo điều kiện cho mỗi người dân có thể học tập suốt đời, học tập bất kỳ ở đâu là điều mà mọi quốc gia tiên tiến trên thế giới đều đang hướng tới.

Ở Việt Nam bên cạnh việc phát triển việc giáo dục ở các cấp học phổ thông, các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, việc học tập tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng cũng được hết sức chú trọng.

Thực hiện Thông tư số 26/2010/TT.BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thực, kỹ năng, chuyển giao công nghệ bao gồm 5 chương trình: chương trình giáo dục pháp luật, chương trình giáo dục văn hóa - xã hội, chương trình giáo dục bảo vệ môi trường, chương trình giáo dục bảo vệ sức khỏe và chương trình giáo dục phát triển kinh tế. Vụ Giáo dục thường xuyên được giao nhiệm vụ chủ trì biên soạn các tài liệu dưới dạng các chuyên đề phục vụ cho việc triển khai thực hiện chương trình trên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Học tập cộng đồng.

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của các chương trình trên, các chuyên đề được biên soạn theo tinh thần đáp ứng yêu cầu của người học: cần gì học nấy, cần trước học trước những vấn đề thiết thực, sát sườn, phù hợp với thực tiễn của đất nước và của địa phương.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đi học tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia diện hiệp định năm 2014(21-01)
Thông báo tuyển sinh đi học ngành Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật tại Nhật Bản theo học bổng Chính..(09-01)
Thông báo Tuyển sinh đi học ngành đào tạo giáo viên tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật..(09-01)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm học 2015-2016(09-01)
Thông báo kết quả Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17-2014 tại Palembang,..(09-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật