Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 01-04-2014

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT

Số tư liệu:260/TTr-PT
Ngày ban hành:01-04-2014
Tệp đính kèm: 260TTr_PT.zip

                           Kính gửi:

            - Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo

            - Giám đốc, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học

            - Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp

 

        Thực hiện Kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 126/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

            Thanh tra Bộ đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học; Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư (xem bản đính kèm) trên trang thông tin điện tử của Bộ.

              Thời gian gửi góp ý trước ngày 20/4/2014.

               Mọi góp ý xin gửi về Thanh tra Bộ, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

               Điện thoại (04) 38.684763; Fax (04) 38.684763.

               Email: tmtruong@moet.edu.vn; btoanh@moet.edu.vn

               Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh Thanh tra (để b/c);

- Lưu: TTr.

 

KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA

 

(đã ký)

 

Phạm Ngọc Trúc

 

THÔNG BÁO
Thông báo số 1 về việc chọn cử giáo viên tham dự Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội..(17-04)
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia lớp học tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia..(09-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2015(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2015(30-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật