Giới thiệu chung
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Điện thoại: 38692393; Văn thư 38692393, Fax: (4)38684272
E-mail: vukhcn@moet.gov.vn

  Lãnh đạo
Vụ trưởng Tạ Đức Thịnh
Trách nhiệm: Chung
Điện thoại: 38680357
E-mail: tdthinh@moet.gov.vn, tdthinh@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Vũ Thanh Bình
E-mail: vtbinh@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Lê Trọng Hùng
Điện thoại: 38691400
E-mail: tronghung@moet.gov.vn, tronghung@moet.edu.vn
  CV chính
CV chính Nguyễn Thị Tơ
Điện thoại: 38692393
E-mail: ntto@moet.gov.vn, ntto@moet.edu.vn
CV Chính Nguyễn Thúy Loan
Điện thoại: 38680134
E-mail: ntloan@moet.gov.vn, ntloan@moet.edu.vn
CV chính Hoàng Hoa Cương
Điện thoại: 38680134
E-mail: hhcuong@moet.gov.vn, hhcuong@moet.edu.vn
CV Chính Lưu Lâm
Điện thoại: 38695577
E-mail: llam@moet.gov.vn, llam@moet.edu.vn
CV chính Nguyễn Văn Châu
Điện thoại: 38695577
E-mail: nvchau@moet.gov.vn, nvchau@moet.edu.vn
CV chính Đoàn Văn Tiến
Điện thoại: 38691400
E-mail: dvtien@moet.gov.vn, dvtien@moet.edu.vn
CV Chính Võ Kim Oanh
Điện thoại: 38692393
E-mail: vkoanh@moet.edu.vn
CV chính Đặng Quang Tình
Điện thoại: 38684272
E-mail: dqtinh@moet.gov.vn, dqtinh@moet.edu.vn
CV Chính Lý Tiến Hùng
Điện thoại: 38684272
E-mail: lthung@moet.gov.vn, lthungkhcn@moet.edu.vn
CV Chính Nguyễn Khắc Thông
Điện thoại: 38684272
E-mail: nkthong@moet.gov.vn, nkthong@moet.edu.vn
  Chuyên viên
Chuyên viên Trần Thị Việt Hà
Điện thoại: 38680134
E-mail: tvha@moet.gov.vn, tvha@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Hải Thanh
Điện thoại: 36230249, 38695577
E-mail: nhthanh@moet.gov.vn, nhthanh@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Kim Dung
Điện thoại: 38695577
E-mail: nkdung@moet.edu.vn
Chuyên viên Khiếu Thị Nhàn
Điện thoại: 38692393
E-mail: ktnhan@moet.gov.vn, ktnhan@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Hương Quỳnh
E-mail: nhquynh@moet.edu.vn
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đi học tại Slovakia năm 2015(25-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2015(22-04)
Thông báo số 1 về việc chọn cử giáo viên tham dự Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội..(17-04)
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia lớp học tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia..(09-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định(30-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Tìm trên thư viện VB