Hướng dẫn báo cáo tổng kết Giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 09-05-2014

Hướng dẫn báo cáo tổng kết Giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014

Số tư liệu:2310/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành:08-05-2014
Tệp đính kèm: 2310GDTX.zip

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

         

          Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT tổng kết năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau:

         1. Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Công văn số 5665/BGDĐT-GDTX ngày 19/8/2013 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với GDTX và văn bản chỉ đạo của các địa phương để đánh giá tổng kết năm học 2013-2014.

          2. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, nội dung gồm hai phần:

          2.1. Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

         Yêu cầu báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện các nội dung trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và báo cáo làm rõ thêm một số nội dung:

          - Việc triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020”. Trong đó, nêu rõ kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án.

         - Việc đánh giá xếp loại các trung tâm học tập cộng đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT.

      - Việc triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống, ban hành theo Thông tư số:04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT “Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa”

         - Việc triển khai thực hiện Công văn số 1877/BGDĐT-GDTX ngày 11/4/2014 của Bộ GDĐT về việc tăng cường quản lí đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

         - Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Nội dung chi tiết văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật