Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2014 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 24-03-2014

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2014

Số tư liệu:136/BC-BGDĐT
Ngày ban hành:18-03-2014
Tệp đính kèm: 136BC.doc

BÁO CÁO

  Công tác cải cách hành chính quý I năm 2014

 

          Thực hiện hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I năm 2014 như sau:

           I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

           1. Công tác xây dựng kế hoạch

           Quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành Kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chỉ đạo của Chính phủ gồm:

          - Quyết định số 822/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014;

         - Quyết định số 791/QĐ-BGDĐT 07/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Quyết định số 126/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014;

         - Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014;

           - Bộ đang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014.

           2. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành

          Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì giúp Bộ trưởng làm đầu mối thực hiện Chương trình cải cách hành chính; các đơn vị thuộc Bộ bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (mỗi đơn vị 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên).

           Căn cứ vào nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với việc đánh giá kết quả bình xét, thi đua hàng năm.

 

Nội dung chi tiết văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật