Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 25-03-2010 In ra | Ghi xuống

Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010

Số tư liệu:124/KH-BGDĐT
Ngày ban hành:25-03-2010
Tệp đính kèm: 124KH.PDF

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH – BCĐ138/CP ngày 24/02/2010 của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1.     Mục tiêu

a.      Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các nhà trường, đặc biệt là vào thời điểm nước ta tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm các ngày lễ lớn khác trong năm 2010.

b.     Kiềm chế, làm giảm dần việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi cơ bản tệ nạn ma tuý trong các bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong các nhà trường và các hành động tự phát của học sinh, sinh viên làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

© www.moet.gov.vn Bo Giao duc - Dao tao