Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 05-11-2014

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

Tệp đính kèm: Du_thao_Dieu_le_truong_MN.zip

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

_________________________
  

         Thực hiện chương trình công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Mầm non chủ trì soạn thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non

         Trong quá trình soạn thảo dự thảo thông tư  sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ, các địa phương, các nhà quản lý, đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện bản Dự thảo và đưa lên mạng giáo dục xin ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân và xã hội trước khi trình Bộ trưởng ban hành.

          Các ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

           Tìm hiểu chi tiết liên hệ theo: ĐT 04.38684762, email: vtthang@moet.edu.vn

            Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nội dung chi tiết của Dự thảo đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật