Chức năng nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Tiểu học | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 20-11-2008

Chức năng nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Tiểu học

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1.   Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục tiểu học.

2.   Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học đã ban hành.

3.   Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp của Chính phủ.

4.   Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục tiểu học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học.

5.   Đối với việc xây dựng, ban hành chương trình giáo dục cấp tiểu học và sách giáo khoa tiểu học, chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:

a)Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa ;

b) Đề xuất việc thành lập các hội đồng biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa ;

c) Theo dõi quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa...;

d) Đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa tiểu học để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các trường tiểu học;

đ) Tổ chức ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

e) Làm thường trực và thư ký các hội đồng.

6.    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, xét công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và loại hình lớp ghép ở tiểu học;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tài liệu, tổ chức thực hiện dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số;

d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên tiểu học gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành;

đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục tiểu học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

e) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục tiểu học;

g) Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia thuộc giáo dục tiểu học. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu của các địa phương;

h) Chỉ đạo hoạt động các Hội đồng môn học, Hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa thuộc giáo dục tiểu học.

7.    Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc:

a) Quản lý các trường tiểu học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường ở các trường tiểu học;

c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học;

d) Khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;

đ) Sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học thuộc giáo dục tiểu học.

8.     Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục tiểu học.

9.    Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục tiểu học, trình Bộ trưởng phê duyệt.

10.    Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục tiểu học.

11.   Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường tiểu học.

12.   Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học trình Bộ trưởng ban hành.

13.   Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học.

14.   Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc ứng dụng CNTT trong giáo dục tiểu học.

15.   Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc giáo dục tiểu học.

 

 

THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật