Chức năng nhiệm vụ của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 20-11-2008

Chức năng nhiệm vụ của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1.   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

2.   Đối với công tác khảo thí:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực, bao gồm: thi tốt nghiệp trung học phổ thông (giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên); thi học sinh giỏi quốc gia; thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi olympic quốc tế và khu vực các môn văn hóa cấp trung học phổ thông; các kỳ thi olympic quốc tế và khu vực đối với học sinh phổ thông do Việt Nam đăng cai tổ chức;

b) Chủ trì tập huấn và thành lập các đoàn cán bộ, học sinh dự thi olympic quốc tế và khu vực;

c) Chủ trì giúp Bộ trưởng trong việc tổ chức ra đề thi, xây dựng đáp án thang điểm; hướng dẫn và chỉ đạo công tác chấm thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ;

d) Chủ trì giúp Bộ trưởng tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc ra đề thi trong các kỳ thi quốc gia; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác khảo thí theo chương trình công tác hàng năm do Bộ trưởng phê duyệt.

3. Đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục, giúp Bộ trưởng:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo triển khai việc kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và công nhận cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng;

 giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả kiểm định các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định để trình Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiểm định viên; quản lý việc cấp và thu hồi chứng chỉ kiểm định viên;

đ) Chủ trì tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo chương trình công tác hàng năm do Bộ trưởng phê duyệt.

4.   Đối với công tác dịch vụ công

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc quy định sự tương đương văn bằngcao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ của các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài; công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ;

b) Thực hiện các hợp đồng tổ chức các hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ kiểm định viên.

5.   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc công nhận văn bằng trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ của các chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài.

6.   Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức việc phối hợp với các địa phương, các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

7.   Giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ.

8. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

9.    Phối hợp với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

10.   Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học thẩm định các hồ sơ mở chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

11.   Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam.

Thực hiện quản lý biên chế công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo ủy quyền của Bộ trưởng.

 

 

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật