Giới thiệu chung
Vụ Giáo dục Trung học

Điện thoại: (04)38697285, Fax: (04)38695711; (4)38697285
E-mail: vugdtrh@moet.edu.vn; vugdtrh@moet.gov.vn

  Lãnh đạo
Vụ trưởng Vũ Đình Chuẩn
Điện thoại: 38695711
E-mail: vdchuan@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Nguyễn Sỹ Đức
Điện thoại: 38693226
E-mail: nsduc@moet.gov.vn, nsduc@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Nguyễn Trọng Hoàn
Điện thoại: 38694906
E-mail: nthoan@moet.edu.vn, hoanbgddt@yahoo.com
P.Vụ trưởng Đỗ Ngọc Thống
E-mail: dnthong@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thành
E-mail: nxthanh.gdtrh@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Đoàn Văn Ninh
E-mail: dvninh@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Vũ Tú Anh
E-mail: vtanh@moet.edu.vn
  CV chính
CV chính Đỗ Ngọc Hồng
Điện thoại: 38697285
E-mail: dnhong@moet.gov.vn, dnhong@moet.edu.vn
CV Chính Lê Thị Thu Hằng
Điện thoại: 38697285
E-mail: lthang@moet.edu.vn, lthang@moet.gov.vn
CV Chính Vũ Anh Cường
Điện thoại: 38694256
E-mail: vacuong@moet.edu.vn
CV Chính Ngô Văn Hưng
Điện thoại: 38684270
E-mail: nvhungthpt@moet.edu.vn, hung_bgd2000@yahoo.com
CV Chính Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại: 38684193
E-mail: nxtruong@moet.edu.vn, truongbgd@yahoo.com.vn
CV chính Đinh Mạnh Cường
Điện thoại: 38684271
E-mail: dmcuong@moet.gov.vn, dinhmanhcuong_gddt@yahoo.com
CV Chính Bùi Anh Tú
Điện thoại: 38684193
E-mail: buianhtu_bgd@yahoo.com.vn
CV Chính Nguyễn Trọng Sửu
Điện thoại: 38684270
E-mail: ntsuu@moet.edu.vn
CV chính Phạm Đức Tài
Điện thoại: 38697285
E-mail: pdtai@moet.edu.vn, pdtai@moet.gov.vn
CV Chính Vi Văn Đính
Điện thoại: 38684271
CV chính Nguyễn Thị Ngọc Minh
Điện thoại: 38684271
E-mail: ntnminh@moet.gov.vn, ntnminh2610@yahoo.com
  Chuyên viên
Chuyên viên Lê Trần Tuấn
Điện thoại: 38694256
E-mail: lttuan@moet.gov.vn, tuanle.edu@fpt.vn
Chuyên viên Hồ Vĩnh Thắng
Điện thoại: 38684271
E-mail: vinhthang@moet.edu.vn, thang.ho.vinh@gmail.com
Chuyên viên Đặng Hiệp Giang
Điện thoại: 38684271
E-mail: dhgiang@moet.gov.vn, giangdang1@gmail.com
Chuyên viên Đỗ Văn Khải
Điện thoại: 38694256
Chuyên viên Trần Thị Kim Dung
Điện thoại: 38684193
E-mail: ttkdung@moet.edu.vn, dungmoet75@yahoo.com
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 38684270
Chuyên viên Đoàn Cảnh Giang
Điện thoại: 38684270
E-mail: dcgiang@moet.edu.vn
Chuyên viên Đỗ Anh Dũng
Điện thoại: 38684193
E-mail: dodung70@yahoo.com.vn, dungda@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Quý
E-mail: ntquy@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Nghiệp
Điện thoại: 38684193
E-mail: nghiep_moscow@yahoo.com
Chuyên viên Quách Tất Kiên
Điện thoại: 38684270
E-mail: qttkien@moet.edu.vn
THÔNG BÁO
Thông báo kết luận Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng giáo viên CBQL của các trường..(26-03)
Thông báo kết quả Hội thảo về Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và Tư vấn tâm lý trong nhà..(17-03)
Thông báo danh sách các thí sinh đạt giải Vòng thi thứ hai - Nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi..(11-03)
Thông báo về việc lùi thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga(04-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Cơ quan Bộ