Giới thiệu chung
Vụ Giáo dục Tiểu học

Fax: (4)38681079
E-mail: vu_gdth@moet.gov.vn

  Lãnh đạo
Vụ trưởng Phạm Ngọc Định
Điện thoại: 36230762
E-mail: pndinh@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Trần Thị Thắm
Điện thoại: 38684157
E-mail: tttham.gdth@gmail.com
P.Vụ trưởng Nguyễn Đức Hữu
E-mail: ndhuu@moet.edu.vn
  CV chính
CV chính Nguyễn Hữu Hạnh
Điện thoại: 38682356
E-mail: nghhanhhart@yahoo.com.vn
Hàm Phó VT, GĐ SEQAP Trần Đình Thuận
Điện thoại: 38682356
E-mail: tdthuan@moet.edu.vn
CV Chính Hoàng Mai Lê
Điện thoại: 38682062
E-mail: hmleth@yahoo.com
CV Chính Nguyễn Ngọc Yến
Điện thoại: 38684157
E-mail: nnyen@moet.edu.vn
CV chính Trần Ngọc Khánh
Điện thoại: 38681079
E-mail: khanhtn@yahoo.com.vn
CV chính Bùi Việt Hùng
Điện thoại: 38682062
E-mail: hungbv525@yahoo.com.vn
CV Chính Trần Ngọc Khoa
Điện thoại: 38681079
E-mail: tnkhoa@moet.edu.vn
CV Chính Tạ Ngọc Trí
Điện thoại: 38681062
E-mail: tntri@moet.edu.vn
CV Chính Trần Thị Minh Phương
Điện thoại: 38684157
  Chuyên viên
Chuyên viên Lý Quốc Huy
Điện thoại: 38682062
E-mail: lqhuy@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Điện thoại: 38681079
E-mail: nthhanh@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Trần Quân
Điện thoại: 38681079
E-mail: ntquan@moet.edu.vn
Chuyên viên Trần Thị Kim Chi
Điện thoại: 38684157
E-mail: ttkchi@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Song Hùng
Điện thoại: 38682062
E-mail: nshung@moet.edu.vn
Chuyên viên Trần Hải Toàn
Điện thoại: 38684157
E-mail: trantoan_edu@yahoo.com
Chuyên viên Ngô Hiền Tuyên
E-mail: nhtuyen@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Quyết
E-mail: nvquyet@moet.edu.vn
Chuyên viên Trần Nguyễn Phương Thùy
E-mail: tnpthuy@moet.edu.vn
Chuyên viên Xuân Thị Nguyệt Hà
Điện thoại: 38682062
E-mail: nguyethaxuan@yahoo.com
Chuyên viên Nguyễn Thị Quý Sửu
Điện thoại: 38682062
E-mail: ntqsuu.gdth@gmail.com
THÔNG BÁO
Thông báo về buổi gặp mặt dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm..(26-08)
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo - Tập huấn đổi mới quản lý hoạt động KH&CN(12-08)
Thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH CĐ..(09-08)
Thông báo số 1 về việc tổ chức lớp tập huấn Bơi lội, cứu đuối cho giáo viên tiểu học và THCS..(05-08)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2014 (đợt bổ sung)(31-07)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Cơ quan Bộ