• 4171/BGDĐT-TĐKT
  Công văn số 4171/BGDĐT-TĐKT về việc Tổ chức lại cụm thi đua khối các sở giáo dục và tào tạo
 • 4145/BGDĐT-TTr
  Công văn số 4145/BGDĐT-TTr về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 • 2963/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
  • 4125/BGDĐT-CNTT
   Công văn số 4125/BGDĐT-CNTT về việc triển khai Cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016
  • 2912/QĐ-BGD ĐT
   Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  • 2913/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam