• 515/TTr-NV2
  Công văn số 515/TTr-NV2 về việc thông tin đường dây nóng kỳ thi THPT quốc gia
 • 2598/BGDĐT-TTr
  Công văn số 2598/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH và tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017
 • 2066/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2017 - Cup Viettel
  • 2586/BGDĐT-VP
   Công văn số 2586/BGDĐT-VP Về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của cán bộ lãnh đạo
  • 2473/BGDĐT-GDĐH
   Công văn số 2473/BGDĐT-GDĐH Về việc thay đổi khu vực tuyển sinh năm 2017 của trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 382/TB-BGDĐT
   Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia trong kế hoạch năm 2017 đợt 2