• 4145/BGDĐT-TTr
  Công văn số 4145/BGDĐT-TTr về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 • 4125/BGDĐT-CNTT
  Công văn số 4125/BGDĐT-CNTT về việc triển khai Cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016
 • 2912/QĐ-BGD ĐT
  Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  • 2913/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  • 4078/BGDĐT-VP
   Công văn số 4078/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017
  • 589/CĐ-BGDĐT
   Công điện của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 tại các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh khu vực vực Bắc Bộ, Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra)