• 18/2016/TT-BGDĐT
  Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”
 • 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
  Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
 • 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA
  Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA
  • 12/2016/TT-BGDĐT
   Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
  • 11/2016/TT-BGDĐT
   Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐT
  • 10/2016/TT-BGDĐT
   Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 3602/BGDDT-VP
  Tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn GDQPAN các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học năm 2016
 • 3520/BGDĐT-VP
  Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTH, GDTrH và GDTX
 • 3529/BGDĐT-VP
  Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 khối giáo dục chuyên nghiệp
  • 1167/TB-KTKĐCLGD
   Tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2016.
  • 3466/BGDĐT-VP
   Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non
  • 3463/BGDĐT-GDĐH
   V/v báo cáo về việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường theo yêu cầu tại công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2014