• 3633/BGDĐT-GDTrH
  V/v Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017
 • 3641/BGDĐT-GDĐH
  V/v Công bố thông tin xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
 • 3602/BGDDT-VP
  Tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn GDQPAN các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học năm 2016
  • 3606/BGDĐT-GDĐH
   V/v thu hút giảng viên là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về giảng dạy, làm việc tại cơ sở GDĐH ở VN
  • 3560/BGDĐT-VP
   V/v tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối cho đội ngũ giáo viên năm 2016
  • 3520/BGDĐT-VP
   Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTH, GDTrH và GDTX