• 543/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
 • 2680/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội trong các cơ sở đào tạo
 • 523/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2019
  • 2617/BGDĐT-NGCBQLGD
   Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2019
  • 2616/BGDĐT-NGCBQLGD
   Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019
  • 2615/BGDĐT-NGCBQLGD
   Về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II)

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục