• 3710/BGDĐT-VP
  Công văn số 3710/BGDĐT-VP về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016
 • 549/CĐ-BGDĐT
  Công điện của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 1 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
 • 3633/BGDĐT-GDTrH
  V/v Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017
  • 3641/BGDĐT-GDĐH
   V/v Công bố thông tin xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
  • 3660/BGDĐT-CTHSSV
   Công văn số 3660/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục
  • 540/TB-BGDDT
   Thông báo Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng Chung kết toàn quốc