Gửi thông tin hỏi đáp

Xem xét điều chỉnh chế độ nghỉ hưu cho những cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đóng lùi bảo hiểm xã hội từ năm 1995 và có thời gian công tác trong ngành giáo dục lâu năm nhưng mức lương nghỉ hưu quá thấp

08/03/2019 In bài viết

Đề nghị quan tâm xem xét điều chỉnh chế độ nghỉ hưu cho những cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đóng lùi bảo hiểm xã hội từ năm 1995 và có thời gian công tác trong ngành giáo dục lâu năm nhưng mức lương nghỉ hưu quá thấp

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Theo quy định của pháp luật, trước năm 1999, giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Từ năm 1999 trở lại đây, Nhà nước có chính sách quy định giáo viên mầm non (GVMN) ngoài công lập có ký hợp đồng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Để tạo điều kiện cho những GVMN nói trên có đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện công tác BHXH, bảo hiểm y tế đối với người lao động thuộc các cơ sở giáo dục mầm non (Công văn số 2150/GDĐT-BHXH ngày 22/3/2004). Theo đó, những người lao động có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở mầm non từ trước hoặc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP mà chưa tham gia đóng BHXH, thì có thể đóng BHXH cho thời gian từ tháng 1/1995 đến khi đã tham gia đóng BHXH. Mức đóng bằng 15% mức tiền lương tính trên mức tiền lương do Nhà nước quy định tại thời điểm thu nộp. Với những giáo viên nghỉ hưu vào giai đoạn 2011-2014, sẽ có từ 16-20 năm đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều GVMN không đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng. Đến năm 2011, theo Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho GVMN chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Trên cơ sở đó, giáo viên mầm non tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2011 đến hết năm 2014, có vừa đủ 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu. Ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với GVMN có thời gian làm việc trước năm 1995, theo đó, GVMN khi nghỉ hưu mà lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Việc quy định cho GVMN ngoài biên chế được truy đóng BHXH ngược về năm 1995 và quy định về số năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí phù hợp với đối tượng GVMN cao tuổi, thể hiện sự quan tâm của nhà nước với đội ngũ GVMN. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, một số GVMN có mức lương bằng mức lương cơ sở gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ GVMN. Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ý kiến cử tri, sẽ có ý kiến với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo