Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị đưa môn Ngoại ngữ và Tin học là môn học bắt buộc đối với khối tiểu học

08/03/2019 In bài viết

Đề nghị đưa môn Ngoại ngữ và Tin học là môn học bắt buộc đối với khối tiểu học; đồng thời có phương án bố trí đủ giáo viên để thực hiện

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, môn Ngoại ngữ và môn Tin học là những môn học tự chọn. Tùy theo nhu cầu học tập của học sinh, cha mẹ học sinh và điều kiện cụ thể của địa phương, nhà trường (giáo viên, cơ sở vật chất,…) mà tổ chức thực hiện việc dạy học Ngoại ngữ/Tin học.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 bắt đầu thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, môn Ngoại ngữ, môn Tin học và Công nghệ là môn học bắt buộc đối với các lớp 3, 4, 5.

Để có thể bố trí đủ giáo viên dạy Ngoại ngữ, Tin học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, thống kê số lượng đội ngũ giáo viên để dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên và chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên tiến hành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để có nguồn cho các địa phương tuyển dụng, cũng như đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên dạy Ngoại ngữ, Tin học ở tiểu học theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cần tính toán cụ thể như cầu về số lượng giáo viên cho 2 môn học trên ở từng trường tiểu học; tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp lại đội ngũ giáo viên để cân đối giữa các môn học, phù hợp với định mức quy định để bố trí giáo viên Ngoại ngữ, Tin học; ưu tiên biên chế được giao của địa phương để tuyển dụng giáo viên Ngoại ngữ, Tin học theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, các địa phương phải chủ động đưa ra các phương án linh hoạt bố trí, sắp xếp đủ giáo viên đảm bảo dạy Ngoại ngữ, Tin học theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo