Thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục

01/08/2018 In bài viết

Bộ GDĐT vừa có công văn yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục làm căn cứ cho việc đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 (Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018) và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2064/BGDĐT-CSVC ngày 23/5/2018 về nội dung rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

Để có số liệu báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) cung cấp đầy đủ thông tin vào “Phiếu điều tra thông tin về nhà vệ sinh trường học” và đăng nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/ để nhập dữ liệu trước ngày 20/8/2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số liệu của từng cấp học và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/8/2018.

Nội dung chi tiết xin dowload từ link gửi kèm: Download tại đây

 

 

Cục Cơ sở vật chất