Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác giáo dục chính trị học sinh, sinh viên

13/08/2018 In bài viết

Trong 2 ngày (10, 11/8), tại Trường Đại học Quy Nhơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018-2019 cho cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên các Sở GDĐT và các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm toàn quốc.


 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo viên đến từ Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, trật tự trường học, hướng dẫn triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 - 2019; hội nhập quốc tế và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; chương trình hành động của ngành Giáo dục về Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho HSSV, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV, ý nghĩa công tác tư vấn tâm lý trong việc giảm thiểu hiện tượng bạo lực học đường, đồng thời đề xuất Bộ GDĐT tăng cường hoạt động giao ban, bồi dưỡng tập huấn kịp thời cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại các đại  học, các sở GDĐT.


Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GDĐT) đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo đại học tăng cường triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GDĐT về xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho HSSV, cách ứng xử của các em trước những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; tăng cường kiểm tra, thanh tra các đơn vị trực thuộc; khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt và xử lý kỷ luật nghiêm các sai phạm liên quan.

Vụ GDCTHSSV