Bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi VSTEP.3-5

03/08/2018 In bài viết

Ngày 23/7/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh (ĐGNLTA) từ bậc 3 đến bậc 5 (VSTEP.3-5) theo Khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đây là khóa học nằm trong chương trình bồi dưỡng cán bộ Chấm thi Nói và Viết theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.


Bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi ĐGNLTA 

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5) có sự tham gia của 40 học viên đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Thủ Đô, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Hải Phòng.

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5) kéo dài 180 tiết, thực hiện theo hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp. Trong khóa học, học viên được trang bị kiến thức về quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết cơ bản trong kiểm tra, đánh giá năng lực Nói tiếng Anh; kiến thức về KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với Kỹ năng Nói; kiến thức về định dạng, và quy trình thi đánh giá năng lực Nói tiếng Anh theo định dạng đề thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5); kiến thức về tiêu chí đánh giá năng lực Nói tiếng Anh, quy trình chấm điểm đánh giá năng lực Nói tiếng Anh theo định dạng đề thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5). Bên cạnh đó, khóa học giúp học viên phát triển đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người làm công tác kiểm tra, đánh giá năng lực Nói tiếng Anh của người sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam.

Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia