• Những điểm mới trong Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng và phân bổ học sinh hệ Dự bị đại học dân tộc

  05/01/2017
  Trường dự bị đại học (DBĐH) là loại hình trường chuyên biệt, được thành lập nhằm bồi dưỡng, củng cố kiến thức, kỹ năng vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cho con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
 • Giáo dục ý thức bảo tồn về trang phục truyền thống cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

  29/12/2016
  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, mỗi dân tộc đã tạo cho mình một bản sắc riêng, góp phần tạo nên nền văn hóa đa sắc của dân tộc Việt Nam.
 • Điểm tin giáo dục dân tộc tháng 11,12

  28/12/2016
  Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2016, trên hệ thống các thông tin truyền thông có một số tin nổi bật về giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, đáng quan tâm nhất là những thông tin về tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn, tạm bợ và đang xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều điểm trường nơi vùng cao bên cạnh trái tim ấm nồng và tinh thần tràn đầy nhiệt huyết của các thầy cô giáo miền sơn cước. Có thể điểm lại như sau:
 • Hội thảo về chế độ, chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  21/12/2016
  Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, nhằm mục đích đánh giá những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi, để làm cơ sở làm cho việc sửa đổi, bổ sung và xây dựng chế độ, chính sách giáo dục cho phù hợp với tình hình thực tế, Ngày 06/12/2016, Vụ Giáo dục dân tộc đã chủ trì phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức Hội thảo về chế độ, chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Trung tâm Hội nghị giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 23 Lê Thánh Tông, Hà Nội.
 • Nhiệm vụ trọng tâm của các trường phổ thông dân tộc nội trú trong năm 2016-2017

  18/08/2016
  Năm học 2015-2016, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) toàn quốc đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Quy mô, mạng lưới tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác xây dựng trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh
 • Dạy học tiếng dân tộc trong trường phổ thông - Những thành công và khó khăn thách thức

  09/08/2016
  Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là việc tăng cường dạy và học tiếng dân tộc thiểu số (TDT) trong trường học. Ngay từ những ngày đầu thành lập Nhà nước, Hiến pháp 1946 đã quy định việc học TDT là một quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS): “Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình” (Điều thứ 15). Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đó, Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dưới luật quy định cụ thể và chi tiết về việc dạy và học TDT. Nhờ vậy, một số DTTS có tiếng nói, chữ viết đã được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông, mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các DTTS.
 • Những lưu ý trong triển khai hoạt động đầu năm học 2016-2017 của trường phổ thông dân tộc nội trú

  28/07/2016
  Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2016 quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) chính thức có hiệu lực từ ngày 02/3/2016 tạo ra hành lang pháp lý cho việc thực hiện hiệu quả các hoạt động tổ chức, quản lý, tuyển sinh và các hoạt động giáo dục trong các trường PTDTNT.
 • Đổi mới giáo dục dân tộc: thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra

  26/07/2016
  Giáo dục và đào tạo (GDĐT) nước nhà nói chung, giáo dục dân tộc (GDDT) nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Điều đó đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo của Đảng, của cả hệ thống chính trị cũng như của toàn xã hội và của ngành giáo dục trong việc tận dụng, khai thác các thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm phát triển GDDT cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013.